Szkolnictwo pożarnicze odbywa się w następujących szkołach:
- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
- Centralna Szkoła PSP w Częstochowie
- Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu
- Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie
- Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy

Warunki przyjmowania do Szkół Pożarniczych
Testy sprawności fizycznej - kryteria

Zbiór testów egzaminacyjnych do SAPSP