Gaśnice1. Podział:
- ze względu na rodzaj użytego środka gaśniczego:
 • P - proszkowa
 • WP - wodno-pianowa
 • S - śniegowa
 • H - halonowa
 • W - wodna (obecnie produkowane gaśnice z symbolem "W" są gaśnicami pianowymi)
- ze względu na sposób magazynowania wyrzutnika (gazu):
 • x - zarówno środek gaśniczy jak i wyrzutnik znajdują się w tym samym zbiorniku (mówi się wtedy że gaśnica jest pod stałym ciśnieniem)
 • y - wyrzutnik (dwutlenek węgla) powstaje w wyniku reakcji chemicznej
 • z - gaśnice z oddielnym zbiornikiem (tzw."nabojem") zawierającym gaz wyrzutowy
Uzupełnienie symbolu gaśnicy stanowi informacja o ilości zastosowanego środka gaśniczego oraz informacja o grupach pożarowych materiałów palnych, które można gasić danym środkiem gaśniczym:
A - ciała stałe
B - ciecze
C - gazy
D - metale

Przykłady stosowanych zapisów:
GWP-6z AB - gaśnica wodno-pianowa, 6 dm3 środka gaśniczego (piana), oddzielny zbiornik z gazem wyrzucającym, gasi pożary ciał stałych i cieczy.
GP-2x BC - gaśnica proszkowa, 2 kg środka gaśniczego (proszek), gaśnica pod stałym ciśnieniem, gasi pożary cieczy i gazów.

2. Zastosowanie.
   Zakres stosowania gaśnic uzależniony jest od ilości środka gaśniczego. Gaśnice z niewielką jego ilością znajdują zastosowanie w gaszeniu małych ognisk pożarów. Stąd wykorzystuje się je praktycznie wszędzie, począwszy od samochodów osobowych, poprzez ciężarowe, autobusy, budynki użyteczności publicznej, garaże, stacje paliw. Stosuje się je także do gaszenia drewna, tkanin, papieru, lakierów, tworzyw sztucznych, palnych cieczy i gazów. Większością z nich (za wyjątkiem gaśnic pianowych i wodnych) można gasić urządzenia elektryczne będące pod napięciem.
Należy pamiętać, że zapoznanie się z informacją umieszczoną na gaśnicy ułatwi właściwe wykorzystanie zdolności gaśniczej sprzętu bez ryzyka dla obsługującego ten sprzęt.

Średni czas działania gaśnic ze względu na ilość środka gaśniczego.

Ilość środka gaśniczego w gaśnicy [kg, dm3] Czas działania [s]
do 3 6
3-6 9
6-10 12
powyżej 10 15


3. Uruchamianie gaśnic:
- z zaworem dźwigniowym:
 • wyjąć zawleczkę zabezpieczającą dźwignię zaworu
 • dyszę lub prądownicę skierować na palący się materiał
 • docisnąć dźwignię zaworu do uchwytu
- z przebijakiem grzybkowym (symbol "z"):
 • zerwać plastikowe zabezpieczenie przebijaka
 • wbić przebijak w głowicę
 • skierować prądownicę na palący się materiał
 • odczekać ok. 4 sekund (wyrzutnik musi dokładnie zmieszać się ze środkiem gaśniczym)
 • uruchomić zawór prądownicy