Sprzęt do wytwarzania i podawania pian gaśniczychZasysacze liniowe

fot. Grzegorz Latek. Zdjęcia stanowią własność firmy HORPOL. Wykorzystywanie ich bez zgody autora zabronione!

Stosowane są do zasysania określonej ilości środka pianotwórczego i wytwarzania wodnego roztworu, który wykorzystywany jest następnie do wytwarzania piany. Zakładamy go między przedostatnim a ostatnim odcinkiem linii gaśniczej.

Prądownice pianowe

fot. Grzegorz Latek. Zdjęcia stanowią własność firmy HORPOL. Wykorzystywanie ich bez zgody autora zabronione!

Służą do wytwrzania i podawania piany ciężkiej.

Wytwornice pianowe

fot. Grzegorz Latek. Zdjęcia stanowią własność firmy HORPOL. Wykorzystywanie ich bez zgody autora zabronione!

Służą do wytwrzania i podawania piany średniej.

Generatory piany lekkiej

Służą do wytwrzania i podawania piany lekkiej.

Działka wodno-pianowe

fot. Grzegorz Latek. Zdjęcia stanowią własność firmy HORPOL. Wykorzystywanie ich bez zgody autora zabronione!

Służą do podawania zwartych strumieni wodnych i pianowych na znaczne odległości.

Maszty pianowe
Służą do wytwarzania piany ciężkiej oraz doprowadzania jej nad obrzeże wysokiego zbiornika i podawania jej na powierzchnię palącej się cieczy. Wyróżniamy dwa typy masztów pianowych: MP-600-13 o wysokości 12 m. i MP-600-19 o wysokości 16,5 m.Pianowe rury wylewowe
Dłużą do przedłużania przewodu wylotowego prądownic pianowych (PP-2, PP-4) i podawania piany na powierzchnię cieczy palnych w zbiornikach otwartych. Wyróżniamy dwa typy pianowych rur wylewowych: RW-2 (długość rury wylewowej - 800 mm., współpraca - PP-2) i RW-4 (długość rury wylewowej - 1200 mm., współpraca - PP-4).
Autorem zdjęć sprzętu jest Pan Grzegorz Latek przedstawiciel firmy HORPOL.
Wykorzystywanie ich bez zgody autora - ZABRONIONE!