WCIĄGARKI    W straży pożarnej wciągarki traktowane są jako wyposażenie specjalne pojazdów pożarniczych. Współczesne wciągarki montowane na pojazdach straży pożarnej są wciągarkami elektrycznymi i hydraulicznymi. We wcześniejszych latach były stosowane wciągarki o napędzie mechanicznym. Przykładem takiej wciągarki jest wciągarka funkcjonująca do dnia dzisiejszego na samochodach Star 266.
Podczas pracy z wciągarką należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:
 • Nigdy nie dotykaj liny lub haka, w czasie gdy są napięte lub pod obciążeniem.
 • Pilot zdalnego sterowania winien być włączony tylko w czasie operacji wciągania. W czasie, gdy jest włączony do wyciągarki, zawsze trzymaj się z dala od bębna, prowadnicy, liny stalowej i urządzenia.
 • Zawsze stój z dala od liny stalowej i ładunku w czasie operacji wciągania. Utrzymuj pomocników i widzów w bezpiecznej odległości. Gdyby lina rozluźniła się lub rozerwała.
 • Przed podjęciem operacji wciągania sprawdź urządzenie (pilota) zdalnego sterowania pod kątem pęknięć, skaz skurczowych, postrzępionego drutu lub luźnych połączeń.
 • Zawsze upewnij się, że kotwica, której zamierzasz użyć, wytrzyma obciążenie.
 • Nigdy nie wciągaj, jeśli na bębnie wciągarki jest mniej niż 5 zwojów liny, przy mniejszej ilości zwojów, lina przy pełnym obciążeniu może wyrwać się z bębna.
 • Lina musi zawsze rozwijać się z bębna w kierunku jak to pokazuje strzałka na przekładni wciągarki.
 • Nigdy nie przekraczaj założonego dla wciągarki uciągu.
 • Kotwicząc ciągnący pojazd zaciągnij hamulec parkowania i zablokuj koła. Dźwignia zmiany biegów, tak skrzyni mechanicznej jak i automatycznej - winna być w pozycji neutralnej (na luzie).
 • Zawsze ciągnij prosto, jak to jest możliwe, dla zminimalizowania układania się liny tylko na jednym końcu bębna.
 • Używaj przełącznika z przerwami, aby pobierać linę łagodnie, dla uniknięcia uderzeniowych obciążeń, które momentami mogą daleko przekraczać określone dla wyciągarki i liny uciągi.
 • W czasie zwalniania bądź nawijania liny, upewnij się, iż rozkładasz linę na bębnie równo i ściśle. Uniemożliwi to wciąganie górnych warstw liny między warstwy dolne i tworzenie się "zakleszczeń".
 • Zawsze zwalniaj przełącznik, gdy hak znajduje się minimum 1,2 metra od prowadnicy linki. Przy zwijaniu końcowego odcinka liny, następujące zasady postępowania ważne są dla osobistego bezpieczeństwa i dla uniknięcia uszkodzenia liny spowodowanego nadmiernym napięciem.
 • Zawsze rozwijaj jak najwięcej liny, kiedy przygotowujesz operację wciągania. Zdubluj linę z blokiem lub uchwyć kotwicę jak najdalej, tak, jak to jest praktycznie możliwe. To zminimalizuje uszkodzenie liny. Największa siła uciągu jest na pierwszej warstwie bębna, zmniejszając się z każdą kolejną warstwą.
 • Zwróć uwagę na równomierne rozmieszczenie liny na bębnie.
 • Zawsze używaj przy pracy z liną grubych skórzanych rękawic. Nie pozwól by lina ślizgała się w ręku.