Symbole samochodów pożarniczych

Przykłady:

GLM-4 - samochód gaśniczy lekki z motopompą o wydajności 4 hektolitrów na minutę

GBAM-2/8/6 - samochód gaśniczy średni ze zbiornikiem wodnym o pojemności 2 m3, autopompą o wydajności 8 hl/min i motopompą o wydajności 6 hl/min

GCBA-6/32 - samochód gaśniczy ciężki ze zbiornikiem wodnym o pojemności 6 m3 i autopompą o wydajności 32 hl/min (3200 l/min)

SRt - samochód specjalny średni ratownictwa technicznego

SW-800 - samochód specjalny średni wężowy, który posiad węże o całkowitej długości 800 metrów