APARATY OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCHZASTOSOWANIE APARATÓW ODO

Aparaty powietrzne butlowe w połączeniu z dobraną maską są przeznaczone do izolowania dróg oddechowych przy pracy, ratowaniu lub ewakuacji osób poszkodowanych z atmosfery zanieczyszczonej substancjami szkodliwymi (gazy, pary, pyły) lub z atmosfery nie nadającej się do oddychania, w której zawartość tlenu może wynosić poniżej 17%. Podczas działania w rejonie awarii, w których moga występować strefy skażeń trującymi substancji przemysłowych, bojowych środków trujących, substancji promieniotwórczych i środków biologicznych występującymi we wszystkich możliwych dla danego środka postaciach wpływających niszcząco na aparat i mogących spowodaować zatrucia użytkownika przez skórę, aparat należy stosować w ukompletowieniu z gazoszczelną odzieżą ochronną i rękawicami ochronnymi.
Najlepszym zabezpieczeniem przed wdychaniem szkodliwych czynników z atmosfery jest układ nadciśnieniowy. Zaletą tego układu jest to, że pod maską panuje ciągle lekkie nadciśnienie. Zapewnia to, że żadne szkodliwe substancje z otoczenia nie dostaną się do dróg oddechowych wówczas gdy maska nie jest dokładnie nałożona lub gdy się przesunie w niedogodnych warunkach pracy.ZASADA DZIAŁANIA APARATÓW NADCIŚNIENIOWYCH

Po otwarciu zaworu powietrze o wysokim ciśnieniu (20-30 MPa) wypływa z butli do reduktora I-stopnia który redukuje ciśnienie (do około 0,6-0,9 MPa) na odcinku od reduktora I-stopnia do reduktora II-stopnia. Po wykonaniu "pierwszego" wdechu wymuszonego przez użytkownika uruchamia się zawór dozujący powietrze. Reduktor II-stopnia zwany automatem oddechowym utrzymuje stałe nadciśnienie wypływu powietrza "pod" maską w granicach od 0-3,9 mbara. Przy wydechu zawór wydechowy maski otwiera się przy nadciśnieniu około +4,5 mbara. Przy spadku ciśnienia poniżej +3,9 mbara automat oddechowy zaczyna dozować powietrze.
Niezależnie od formy oddychania (wdech-wydech) aytomat płucny cały czas dawkuje powietrze pod ciśnieniem 0-3,9 mbara.CZYNNOŚCI PRZED UŻYCIEM

  1. Sprawdzanie ukompletowienia aparatu:
 • czy połączenia gwintowe butli z trójnikiem są dokręcone
 • czy połączenia reduktora I i II stopnia z trójnikiem są dokręcone
 • czy połączenia reduktora z wężem oddechowym nie są luźne
 • czy nie są widoczne uszkodzenia węża oddechowego i membrany w puszce reduktora I i II stopnia
 • czy nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych
 • czy pasy nośne i biodrowe nie posiadają widocznych uszkodzeń (przerwań, przetarć)
 • czy manometr nie posiada uszkodzeń, a także pokrywa manometra
 • czy butle i ich zawory nie noszą śladów uszkodzeń mechanicznych

  2. Sprawdzanie zapasu powietrza i szczelności układu wysokiego ciśnienia:
 • otworzyć zawory butli i odczytać ciśnienie na manometrze
 • zamknąć zawory butli, obserwować manometr, ciśnienie w ciągu minuty nie może się więcej zmniejszyć niż o 10 bar (1 MPa) (spadek ciśnienia nie przesądza o nieprzydatności do użycia, skraca to tylko czas ochronego działania)

  3. Sprawdzenie układu oddechowego i urządzenia ostrzegawczego (dla nadciśnieniowych):
 • odkręcić zawór aby układ mógł wypełnić się powietrzem (w momencie odkręcania zaworu butli może przez chwilę wystąpić głośny sygnał dźwiękowy urządzenia ostrzegawczego)
 • zakręcić zawór butli
 • lekko wciskamy przycisk "by-pass" zaworu oddechowego w celu powolnego odprowadzenia powietrza i odczytania parametrów z manometru przy których zaczyna działać urządzenie ostrzegawczeZAKŁADANIE APARATÓW (na przykładzie Fenzy Air 5500)

 1. Ustawić aparat w pozycji pionowej, zawory jednej (lub dwóch) butli w dół.
 2. Poluźnić maksymalnie szelki stelaża.
 3. Włożyć aparat na plecy, nakładając najpierw szelkę podtrzymującą manometr.
 4. Uregulować długość szelek.
 5. Zapiąć i zaciągnąć pas brzuszny, następnie pas piersiowy spinający dwie szelki.
 6. Odwrócić paski maski do przodu na szybę panoramiczną i nałożyć delikatnie maskę oddechową na twarz, wkładając najpierw brodę.
 7. Założyć paski maski na głowę.
 8. Naciągnąć najpierw dwa paski niższe.
 9. Naciągnąć dwa paski wyższe.
 10. Długość paska ciemieniowego, w przypadku szczególnej morfologii, musi być dopasowana w taki sposób, aby połączenie pasków znalazło się z tyłu głowy.
 11. Sprawdzić szczelność maski wykonując wdechy i zatykając jednocześnie wewnętrzną stroną dłoni złączkę maski Air Klick. Maska powinna silnie przycisnąć się do twarzy.
 12. Odkręcić zawór (zawory) jednej (lub dwóch) butli do oporu i zakręcić ponownie o 1/4 obrotu.
 13. Sprawdzić ciśnienie jednej (lub dwóch) butli odczytując je na manometrze.
 14. Podłączyć automat płucny do złączki Air Klick maski oddechowej możliwie jak najbliżej strefy interwencji.
 15. Sprawdzić jeszcze raz szczelność maski wstrzymując oddech - żaden szum nie powinien być słyszalny.
 16. W przypadku nieszczelności wyregulować dokładnie paski maski. Jeżeli to nie wystarczy, sprawdzić dokładnie cały aparat.


ZUŻYCIE POWIETRZA

 • stan spoczynku - 8 l/min
 • praca lekka - 20 l/min
 • praca średnio ciężka - 30 l/min
 • praca ciężka - 50 l/min
 • praca bardzo ciężka - 85 l/min