Przelicznik jednostek ci¶nień

1 atm atmosfera fizyczna
1,033273 at atmosfera techniczna
1013300 ba baria
1,0133 bar bar
33,93503 ft H2O stopa słupa wody
406,800755 in H2O cal słupa wody
10,33 m H2O metr słupa wody
10332,7317 mm H2O milimetr słupa wody
29,922632 in Hg cal słupa rtęci
760,051 mm Hg milimetr słupa rtęci
101330 Pa paskal
1013,3 hPa hektopaskal
0,10133 MPa megapaskal
14,696157 psi psi
760,051 Tr tor