Znaki ewakuacyjne , Znaki ochrony przeciwpożarowej , Przykładowe zastosowanie znaków

Znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowejZNAKI EWAKUACYJNE (PN-92/N-01256/02)

Wyjście ewakuacyjne
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w prawo
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w lewo
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w lewo
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w lewo
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w górę w prawo
Kierunek drogi ewakuacyjnej
Drzwi ewakuacyjne
Drzwi ewakuacyjne
Ciągnąć aby otworzyć
Pchać aby otworzyć
Kierunek drogi ewakuacyjnej
Kierunek drogi ewakuacyjnej
Stłuc aby uzyskać dostęp
Przesunąć w celu otwarcia
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej dla niepełnosprawnych w prawo
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej w dół (znak uzupełniający)
Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół w prawo
Klucz do wyjścia ewakuacyjnego znajduje się (tekst wg zamówienia)
Drzwi przeciwpożarowe (Zamknij za sobą)
Zakaz korzystania z dźwigu osobowego w razie pożaruZNAKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ (PN-92/N-01256/01)

Palenie tytoniu zabronione
Zakaz używania otwartego ognia - palenie tytoniu zabronione
Zakaz gaszenia wodą
Nie zastawiać
Zestaw sprzętu pożarowego
Hydrant wewnętrzny
Gaśnica
Telefon do użytku w stanie zagrożenia
Alarmowy sygnalizator akustyczny
Drabina pożarowa
Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego
Kierunek do miejsca rozmieszczenia sprzętu pożarniczego lub urządzenia ostrzegającego
Uruchamianie ręczne
Niebezpieczeństwo pożaru - materiały łatwopalne
Materiały utleniające
Niebezpieczeństwo wybuchu - materiały wybuchowePRZYKŁDOWE ZASTOSOWANIE ZNAKÓW