Numery ONZ substancji niebezpiecznychLp. Nazwa substancji Nr ONZ
1. Aceton 1090
2. Acetonitryl 1648
3. Acetylen rozpuszczalny 1001
4. Akrylan butylu 2348
5. Akrylan metylu 1919
6. Akrylonitryl 1093
7. Aldehyd benzoesowy 1990
8. Aldehyd chlorooctowy 2232
9. Aldehyd masłowy 1129
10. Aldehyd octowy 1089
11. Alkohol allilowy 1098
12. Alkohol amylowy 1105
13. Alkohol dwuacetonowy 1148
14. Alkohol etylowy 1170
15. Alkohol izobutylowy 1212
16. Alkohol izopropylowy 1219
17. Amoniak 1005
18. Anilina aminobenzen 1547
19. Azotan amonowy 1942
20. Azotan glinowy 1438
21. Azotan ołowiowy 1469
22. Azotan potasowy 1486
23. Azotan sodowy 1498
24. Azotan srebrowy 1493
25. Azotyn sodowy 1500
26. Benzen 1114
27. Benzyna 1203
28. Bezwodnik ftalowy 2214
29. Bezwodnik octowy 1715
30. Brom 1744
31. Bromek etylenu 1605
32. Bromek etylu 1891
33. Bromek metylu
Bromometan
1062
34. Bromobenzen 2514
35. Bromochlorometan 1887
36. Butadien 1,3 1010
37. Butan 1011
38. Butanol 1120
39. Butylen 1012
40. Chlor 1017
41. Chloran potasowy 2427
42. Chloran sodowy 1495
43. Chlorek acetylenu 1717
44. Chlorek allilu 1100
45. Chlorek amylu, chloropentan 1107
46. Chlorek barowy 1564
47. Chlorotoluen 1738
48. Chlorek cynawy 1827
49. Chlorek cynkowy 1840
50. Chlorek etylenu 1184
51. Chlorek etylu 1037
52. Chlorek glinowy 2581
53. Chlorek glinowy bezwodny 1726
54. Chlorek izopropylu 2356
55. Chlorek metylenu 1593
56. Chlorek metylu 1593
57. Chlorek sulfurylu 1834
58. Chlorek tionylu 1836
59. Chlorek winylu 1086
60. Chloroaceton 1695
61. Chloroanilina 2019
62. Chlorobenzen 1134
63. Chlorodwufluorometan 1018
64. Chloroform 1888
65. Chloropren 1991
66. Chlorotrójfluorometan 1022
67. Chlorowodór 1050
68. Cyjanek potasu 1680
69. Cyjanek sodu 1689
70. Cyjanowodór 1051
71. Cykloheksan 1145
72. Cykloheksanon 1915
73. Cykloheksoamina 2357
74. Czterochlorek tytanu 1838
75. Czterochlorek węgla 1846
76. Czterochloroetan 1897
77. Czteroetylek ołowiu 1649
78. Dioksan 1165
79. Dwuchlorek siarki 1828
80. Dwuchlorobenzen 1591
81. Dwuchloroetan 2362
82. Dwuchloroetylen 1150
83. Dwuchlorofluorometan 1029
84. Dwuetyloamina 1154
85. Dwuetylobenzen 2049
86. Dwufluorodwuchlorometan 1028
87. Dwumetyloanilina 2253
88. Dwumetylohydrazyna 1136
89. Dwunitrotoluen 1600
90. Dwusiarczek węgla 1131
91. Dwutlenek azotu 1067
92. Dwutlenek siarki 1079
93. Dwutlenek węgla 1013
94. Epichlorohydryna 2023
95. Etan 1035
96. Eter dwumetylowy 1033
97. Eter etylowy 1155
98. Etylen sprężony 1962
99. Etylenodwuamina 1604
100. Etylobenzen 1175
101. Farby i emalie 1263
102. Fenol hydroksybenzen 2821
103. Fenylohydrazyna 2572
104. Fluor 1045
105. Fluorek amonowy 2505
106. Fluorek potasowy 1812
107. Fluorobenzen 2387
108. Fluorodwuchlorometan 1029
109. Fluorowodór 1052
110. Formaldehyd 1198
111. Fosforowodór 2199
112. Fosgen 1076
113. Furan Furfuran 2389
114. Gaz kopalniany 1971
115. Gaz ziemny 1971
116. Heksan 1208
117. Heksen, Heksylen 2370
118. Heptan 1206
119. Hydrazyna 2030
120. Hydrazyt kwasu maleinowego 2215
121. Hydrochinon 2662
122. Hydroksyamina 2921
123. Izopropylobenzen, Kumen 1918
124. Jodowodór 1787
125. Keton etylowy 1193
126. Keton metylowy 1156
127. Krezol, metylofenol 2076
128. Ksylen, dwumetylobenzen 1307
129. Kwas azotowy 2031
130. Kwas azotowy dymiący 2032
131. Kwas bromowodorowy 1788
132. Kwas chlorooctowy 1750
133. Kwas chlorosulfonowy 1754
134. Kwas chlorowy 1495
135. Kwas chromowy - roztwór 1755
136. Kwas chlorowodorowy 1790
137. Kwas jodowodorowy 1787
138. Kwas mrówkowy 1779
139. Kwas nadchlorowy 1873
140. Kwas octowy 2789
141. Kwas ortofosforowy 1805
142. Kwas pikrynowy 1344
143. Kwas siarkowy 1830
144. Kwas solny 1789
145. Kwas trójchlorooctowy 1839
146. Metan 1971
147. Metanol 1230
148. Metoksybenzen 2222
149. Metyloamina bez wody 1061
150. Metyloamina roztwór 1235
151. Metyloanilina 2294
152. Morfolina 2054
153. Mrówczan etylu 1190
154. Mrówczan metylu 1243
155. Nadchloran amonowy 1442
156. Nadmanganian potasowy 1490
157. Nadsiarczan amonowy 1444
158. Nadtlenek sodowy 1504
159. Nadtlenek wodoru 2014
160. Nafta świetlna 1778
161. Naftalen 2304
162. Nitrobenzen 1662
163. Nitrometan 1261
164. Nitrotoluen 1664
165. Octan amylu 1104
166. Octan butylu 1123
167. Octan izobutylu 1213
168. Octan izopropylu 1220
169. Octan metylu 1231
170. Octan ołowiowy 1616
171. Octan propylu 1276
172. Octan winylu 1301
173. Olej napędowy 1202
174. Olej opałowy 1202
175. Oleum
Kwas siarkowy dymiący
1831
176. Pentan 1265
177. Pirydyna 1282
178. Podchloryn sodowy 1791
179. Podtlenek azotu 1070
180. Propan 1978
181. Propanol 1274
182. Propylen 1077
183. Propyloamina 1277
184. Rozcienczalnik farb 1263
185. Rozpuszczalnik 1300
186. Rtęć 2809
187. Siarczek amonowy 2683
188. Siarczek barowy 1564
189. Siarka 1350
190. Siarkowodór 1053
191. Smoła 1999
192. Sód 1428
193. Styren 2055
194. Surowa ropa naftowa 1267
195. Sześciofluorek siarki 1080
196. Terpentyna 1299
197. Tiofen 2414
198. Tlen 1073
199. Tlenek etylenu 1040
200. Tlenek propylenu 1280
201. Tlenek węgla 1016
202. Toluen 1294
203. Trójchlorekarsenu 1560
204. Trójchlorek fosforu 1809
205. Trójchloroetan 2831
206. Trójchloroetylen 1710
207. Trójetyloamina 1296
208. Trójfluorek bromu 1746
209. Trójnitrotoluen 1356
210. Trójtlenek arsenu 1561
211. Trójtlenek siarki 1829
212. Wodorosiarczan potasu 2509
213. Wodorosiarczan sodowy 2837
214. Wodorotlenek amonowy 2073
215. Wodorotlenek barowy 1564
216. Wodorotlenek potasowy 1814
217. Wodorotlenek sodowy 1824
218. Wodór 1044
219. Żywica terpentynowa 1299